นโยบายและกฎระเบียบต่างๆ

- มีค่ามัดจำเป็นเงินสดจำนวน 500 บาท จะเรียกเก็บตอนลูกค้าเช็คอิน ( เป็นเงินมัดจำด้านความปลอดภัยสำหรับค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นขณะเข้าพัก) และลูกค้าจะได้รับเงินคืนตอนเช็คเอาท์
- จำนวนผู้เข้าพัก 2 ท่าน/ 1 ห้อง (พักเพิ่มคิดราคาท่านละ 500 บาท)
- ไม่มีนโยบายเตียงเสริม
- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักฟรีกับผู้ปกครอง ไม่คิดค่าบริการ
- เช็คเอาท์เวลา 12:00 น. (เช็คเอาท์หลังเวลา 13:00 น. คิดค่าบริการเพิ่ม 200 บาท/ชั่วโมง)
- เช็คอินเวลา 14:00 น. (เช็คอินก่อนเวลา 11:00 น. คิดค่าบริการเพิ่ม 400 บาท)